Cooppel Ajuda Tarragona


3a TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA

+ Exposició de Recursos Educatius + Comunicacions on-line

dimecres 6 de juny

al Col.legi Sant Pau Apòstol. Pg. Torroja s/n 43007 TARRAGONA

JORNADA D'INNOVACIÓ 

16:50 - 17:30 Bloc-2. Comunicacions de centres innovadors i de referencia,

Cooppel Ajuda Tarragona
Estratègia de Suport Tècnic Educatiu amb el recurs Cooppel a la ciutadania i a les famílies per a la cohesió i la inclusió social de les famílies de Tarragona, Catalunya i Andorra.

Suport a les Famílies: 6 anys d'investigació educativa i 7 cursos escolars del Cooppel Ajuda a favor de l'Oci Cultural i Social en familia i a favor de l'Èxit Escolar a Tarragona, 10 anys de jornades en el suport a les famílies

Josep Maria Ferran i Torrent <info@cooppel.org>Presento el Cooppel Ajuda com:

1.- Activitat extraescolar ubicat a l'institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona i com a recurs educatiu del Pla Educatiu d'Entorn de Tarragona (Cooppel Estudi per la Pau).
2.- Com a suport a les famílies en temps d'oci (Cooppel Oci per la Pau, Ateneu de Tarragona),
3.- Cooppel Veïnal per la Pau (Associació de Veïns Verge del Carme de Tarragona),
4.- Cooppel Recursos per la Pau, que consisteix en Cooppel Biblioteques ( Falset, Mora la Nova) i Cooppel Museus: el Port i Caixa Fórum de Tarragona i municipal professor Sr. Montagud de Cabacés (El Priorat).
5.- Cooppel per la Llengüa i per la Pau, que consisteix aplicar el Cooppel en la Conversa Ajuda Oral en parelles de Voluntariat per la LLengüa. Els passos DIANA 
6.- Cooppel Ràdios per la Pau a sant Per i sant Pau de Tarragona, Falset (el Priorat) i Mora la Nova (la Ribera d'Ebre) obert a l'audiència a Catalunya, a Espanya i a Andorra.
7.- Internacional.- También colaboramos en los programas de radio en difusión española e hispanoamericana "Entre Amigos" i en Radio Enlace de Madrid. Abiertos a España y a Hispanoamérica. 

ESBORRANY   en construcció.-
        01.- Justificació de la projecció local i internacional.-
Associats en la Xarxa d'Entitats a la UNESCO des de 2000, adherits a la crida construir la Pau en la Ment de les Persones.    https://es.unesco.org/

        02.- Presentació del Projecte Cooppel Ajuda (centre)
Nivells educatius per a famílies amb menors d'edat: 0 a 17 anys 
Núm. de personal bastida. Tarragona 8
Núm. de personal de pares/mares i de menor d'edats (fills/es  i alumnes ...) i Un centenar.  Amb seguiment exhaustiu  28.  Casos acumulats: 437
El seu context (característiques de les famílies i els alumnes ...): Ara obert a tot l'alumnat i amb tot rendiment acadèmic.


        03.- Model Educatiu en el marc de la UNESCO
Model educatiu del Projecte Cooppel Ajuda (centre):
 • Disseny Universal dels Aprenentatges
 • Comunitats d'Aprenentatges. Servei comunitari, aprenentatge servei.
 • Aprenentatge basat per problemas i per projectes
 • Observatori de les Oportunitats dels Aprenentatges Ajuda (OASiS).
 • Talents i competències bàsiques universals.
 • Cooppel com a recurs educatiu en familia per al creixement personal i col·lectiu.
 • Model sistèmic relacional familiar.
Principis bàsics del Projecte Cooppel Ajuda respecte als PEC d'on provenen l'alumnat.: 
 • Respectuós del PEC de l'institut Antoni de Martí i Franquès referent als seus alumnes. Referent al PEC de les escoles i/o instituts on venen alumnes de fora del centre. Referent ala Projecte Educatiu d'Entorn de la ciutat de Tarragona.
 • El talent. La consciència de les dinàmiques mentals en la presa de decisions aprenentatge ajuda. Aprendre, ensenyar i  reaprendre.
Objectius educatius d'especial atenció a tres nivells competencials:
 • La pràctica reflexiva de les tasques escolars a casa i de les tasques a casa amb interpretació curricular a l'escola o institut.
 • La pràctica d'entrenament lúdic i el PASS (DN CAS): Les metàfores interpretatives lectores de la dinámica mental entrenable: Dit índex mental, llinterna mental, alt mental, fotos mentals, xips mentals, ràdio mental, lloro mental i vídeos mentals. La fabricació de materials Cooppel i la P.N.L..-
 • La cooperació psicopedagógica orientadora amb la interpretació de les competències CPM (competències de comunicació, planificació i motivació) segons la consciència emocional i l'A.T. sobre els impulsors, les creences, els guions i els miniguions i si es detecten jocs psicològics.
Actuacions clau: aprendre, aprendre a ensenyar, aprendre a aprendre i aprendre a crear i cooperar.
Es tracta de tenir el control mental de l'aprendre a aprendre, en la consciencia de les decisions mentals d'aprenentatge ajuda
. Els jocs de taula i de tauler Cooppel i les fases:
Aprenentatge personalitzat
      
      Més personal dins del grup
 • 1.- Posicionament psicofísic i observatori dels aprenentatges OASiS.
 • 2.- Fonts de la información i de la construcció del coneixement.
 • 3.- Fabricació de xuletes per a jugar.
       Més inclusió personal dins del grup
 • 4.- Banca d'aprenentatge en equip amb biscanvi i selección de materials, elaboració de material comú de l'equip.
 • 5.- Assaig de jugades
 • 7.- Mercat de les produccions en el gran grup i
       Més exhibició col·lectiva en grup i el valor de l'espectacle.
 • 8.- CiM´S i Aplecs Cooppel són trobades amb exhibició de materials creats i de jugades, partides i partits Cooppel amb consultoria personalitzada privada i entrevistes col·lectives.

Metodologies aprenentatge basat en problemes d'aprenentatges i en projectes d'entrenament lúdic.
i
Recursos didàctics  a l'abast de la ciutadania.
Aprenentatge gratuït. Materials a l'abast: folis, reutilització de jocs comercials i tradicionals, reutilització de materials a l'abast.
Construcció de targetes Cooppel que poden ser: cromos, estampes, cartes, targetes de visita, postals, dòminos, ...i taulers com a fruit de mapes mentals, conceptuals i/o decisoris.


        04.- Les principals estratègies i processos d'innovació educativa en el suport tècnic a les famílies per al seu empoderament.          
 

 • LES ESTRATÈGIES:
 • Apropament i contacte: Presentació i permisos a autoritats locals, persones i famílies.
 • Acolliment i acompanyament: Atenció a persones i famílies.
 • Organització d'actes públics i impacte en l'entorn social i cultural educatius.

 • LES COMPETÈNCIES: ciutadania empoderament potencial en general, pares/mares, emancipació gradual i progressiva en els aprenentatges dels incorporants de la família.

 • ELS PROCESSOS D'INNOVACIÓ QUE VOLEU COMPTAR:
 • Processos desisoris de permís de les autoritats a favor de la difusió i cessió d'espais.
 • Processos d'aprenentatge-ensenyament ajuda
 • Processos d'empoderament personal i familiar.
 • Processos d'organització d'actes de participación pública Cooppel: presentacions, sessions de demostració, tast d'aprenentatge, tallers, sessions de seguiment i d'acompanyament.

en què consisteixen:
 •  Estada a Empresa (estudiants de batxillerat)
 • Practicum pedagogía (estudiants universitaris de pedagogia i/o psicologia)
 • Pares i mares
 • Alumnat ESO
 • Adults cooperants
com es gestionen,
 • Personal bastida i aprenentatge per competències en múltiples nivells obert a tothom i per a totes les edats. Competències cíviques, tecnològiques comunicatives i creatives i socio afectives.
 • Prioritat famílies amb alumnes de 6è i 1r ESO.
 • Curs de formació permanent del professorat "Cooppel" com a informador i orientador. El Cooppel també és possible a l'aula?.
 • Curs per a personal bastida (arbitratge, monitoratge i mediació).
 • Sessions informatives, orientadores i assessorament a hores de tutoria ESO.
 • Jornades de Portes Obertes Cooppel en tots els àmbits: estudi, oci, veinal i radiofònic local.
Com s'ofereix formació i suport a  les famílies a nivell d'oci: visites guiades Cooppel de museus, sales temporals d'exposicions, espais naturals, rurals i/o urbans.


Com es col·labora amb les famílies? 
El Cooppel actua sols en familia per aprendre i dominar les seves competències cap l'empoderament en les nostres sessions per a la pràctica i aplicació els demés dies de la setmana.

      
05.- Beneficis, efectes en les persones i en les famílies i impacte en l'entorn social i cultural - Impacte d'aquestes actuacions en els resultats formatius de les famílies i de desenvolupament personal dels seus fills/es.
Millores en la cohesió social en familia, en les competències de comunicación, planificació i motivació i resultats en la millora del rendiment acadèmic, més actitud per aprendre a aprendre, més productivitat creativa positiva i més cooperación en familia.


      
06.-  Principals problemàtiques que es presenten i solucions que s'apliquen.
6.1.- Com a resposta a desenvolupar el talent o per les problemàtiques de les persones que s'especifica a continuación:
Rendiment acadèmic i indicadors de fracàs escolar.
Actituds, produccions creatives i cooperatives a casa i en temps d'oci.
Consciència en el temps de qualitat entre pares/mares i fills/es
Millora en les competències de comunicación, planificació i motivació en familia.
6.2.- Com a condicions que suposa ajudar millor a la tasca extraescolar Cooppel o que la implicació de la familia es faci més efectiva:


 1. Que les jugades Cooppel coincideixin en els interessos de la familia i de l'escola o institut.
 2. Que l'alumnat sigui capaç de progressar envers l'autonomia de la comunicació, de la planificació i de la motivació i en els seu procés d'aprendre a aprendre amb autonomía: Tenint clar el que se li demana. Poden observar i criticar els resultats de les proves i/o exàmens. Crítica dels treballs escolars i de les produccions. Ús de rúbriques, diaris, carpeta d'aprenentatge o portafolis, objectius compartits, coavaluació i base d'orientació, ,   http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/2241   http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/Posem en marxa tallers de Talent i de la pràctica del Cooppel: psicofísica, psicosocial i psicolúdica.

      07.- Fonaments teòrics i marc conceptual de la tesi acció Cooppel:
Neurociència. Talents i el dol. L'estudi psicològic del talent de Dr. Manyà (1936 i 1948). Recerca Acció i Pràctica Reflexiva. Intel·ligència emocional, múltiples, etc.
Aprendre junts del Dr. Pere Pujolàs
Programació NeuroLingüística (PNL) i Anàlisi Transaccional (AT).
Model afectivo cognitiu  PASS DN.CAS (Dra. Carme Timoneda).

          Repensar l'educació (UNESCO)  i agenda 2030 de Nacions Unides.

      08.- Projecció internacional. Per què no es pot aplicar i practicar el Cooppel a arreu del món o al menys donar aquesta oportunitat a la ciutadania?

           09.- Què s'aprèn en la pràctica del Cooppel?
Són tres aspectos clau per al futur de l'educació a casa nostra:
9.1.- Motiva a la cohesió i a la inclusió familiar interpersonal i intrapersonal. Al contacte psicofísic i afectiu en familia.
9.2.- Facilitem a la familia i en familia un procés d'entrenament lúdic cultural i mental a les persones en convertir l'energia mental de fer xuletes en fer materials de jocs de taula i de tauler "Amb el mateix esforç multipliquem l'aprendre a aprendre en familia".
9.3.- Reivindiquem les condicions en tots els àmbits de l'aprenentatge, demanem més atenció social al valor d'aprendre a aprendre


Exposició de 6 minuts. Dia 6 del 6 en 6 minuts.-

http://cooppelhispano.blogspot.com/2018/06/el-microtaller-de-demostracio-i-de.html

 • 1.- Uns exercicis pràctics per a descobrir el teu propi talent. 02 minuts

 • 2.- Com entrenar el nostre talent: El Cooppel   02 minuts

 • 3.- Millores en les competències bàsiques en la construcció comunicativa  de significats, en l'ortografia, en la creativitat  i en la cooperación.-  01 minut.
 • 4.- Conclusions de la ponència. 01 minut


Agraïments
Agraiments a l'actiu de totes les 2.150 persones i/o entitats cooperants registrades així com a les persones, les entitats i els recursos no registrades que és molt més extens i a aquelles persones anònimes que volen mantenir-se en l'anonimat.


Com a tall més destacat tenim a :
 • Institut Antoni de Martí i Franquès, professor honorari
 • Ateneu de Tarragona, vocalía d'humanitats Cooppel per la Pau
 • Associació de Veïns Verge del Carme de Tarragona, vocalía de cultura Cooppel per la Pau
 • Federació Catalana de Voluntariat Social. Vocalia territorial Cooppel.
 • Voluntariat per la Llengua (CNL) Tarragona.
 • Per la part universitària del pràcticum:
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV)
 • Universitat Internacional de la Rioja (UNIR)
 • Per la part de trobades i difusió:
 • Red Social DiM- EDU
 • Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Per la part de dur a terme programes de ràdio o participar en les emissions radiofòniques.
 • Radio Falset: "PrioReM PrioRaT"
 • Radio Mora la Nova: "Uns Minuts"
 • Radio sant Pere i sant Pau de Tarragona: "VeuS"
 • Radio Enlace de Madrid, programa de José Miguel Moreno Martinez
 • Programa "Entre Amigos" de Luís García
 • Per la part de suport tècnic i social:
 • Asociación Española de Análisis Transaccional (AESPAT) con sede en Madrid.
 • Vida Creixent de Tarragona, de Catalunya i de les Valls d'Andorra
 • Per la part de cessió d'espais gratuïts permanent:
 • Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset
 • Biblioteca municipal de Mora la Nova
 • Biblioteca Ateneu de Tarragona
 • Biblioteca Nacional d'Andorra

Com contactar amb nosaltres:
619 79 39 69  Telegraf, telèfon i/o WhatsApp
https://twitter.com/CausaCooppel

Tesi Cooppel  

© copyright  Josep Maria Ferran i Torrent  Tarragona 2017  

Causa Internacional Cooppel Ajuda per la Pau 2022
a favor
del reconeixement de l'interès cultural per la Pau de la UNESCO
i  del  Dia Internacional Dia Anual Local Cooppel per la Pau
(DiDaL Cooppel per la Pau) 
com a estratègia en el suport  tècnic educatiu i recurs a les famílies
per la UNESCO.  


Oferim el dilema Cooppel Ajuda a les victimes de l'ensenyament. És positiu, just i sa donar oportunitats a les persones sobre tot a pares i mares i en famílies amb menors d'edat.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Ponencia